มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ.2565

มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ.2565

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคมนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4,760 รูป/คน

โดยวันที่ 10 ธันวาคม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน ประทานมอบปริญญา โดยมีผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จากหลากหลายอาชีพและความสำเร็จ เช่น

มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ.2565

มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ.2565

– นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

– นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

– นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กกต.

– นายไพบูลย์ (อากู๋) ดำรงชัยธรรม

– นายสมชาย รักษาศักดิ์ ศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

– พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มมร

– พระอาจารย์พงสะหวัน สันตจิตโต พระนักสังคมสงเคราะห์จาก สปป.ลาว

มจร.จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ.2565

รวมทั้งนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ประมุขสงฆ์ มหานายก จากอีกหลายประเทศทั่วโลกได้มารับปริญญา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันนี้

พิธีประสาทปริญญาของมหาจุฬาฯ ในทุกๆ ปีเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความเสมอภาค และสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ philippinestraveladventures.com

แทงบอล

Releated